fbpx

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Voorwaarden voor het verkopen van studieboeken aan StudyOwl.nl

1) De studieboeken die u wilt verkopen moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
 De studieboeken moeten compleet zijn (inclusief eventuele bijlagen zoals
woordenlijsten en cd-rom’s).
 De studieboeken moeten van goede kwaliteit zijn m.u.v. normale
gebruikersschade/gebruikssporen (geen grove beschadigingen en/of beschreven).

2) De studieboeken worden op bovenstaande voorwaarden gecontroleerd. Wordt aan
één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan worden deze
studieboeken niet geaccepteerd. De beoordeling van de kwaliteit geschiedt door
StudyOwl. Over de beoordeling van de kwaliteit van de aangeboden boeken
kan niet worden gecorrespondeerd.

3) De aangeboden boeken die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen hierover
zal de aanbieder worden geïnformeerd. De boeken kunnen na voldoen of
verrekening van de onkosten geretourneerd worden naar de aanbieder en zullen
anders worden vernietigd.

4) Alleen zendingen inclusief verkoopovereenkomst worden in behandeling genomen.
De verkoopovereenkomst ontvangt u automatisch per e-mail en deze dient u bij de
zending te voegen. Studieboeken die niet op de verkoopovereenkomst staan
vermeld worden niet geaccepteerd.

5) De aanbieder is verantwoordelijk voor de verzending. StudyOwl is niet
aansprakelijk voor het verloren gaan van goederen tijdens het verzendtraject. Wij
raden u aan het verzendbewijs van uw zending te bewaren.

6) De studieboeken dienen samen met de verkoopovereenkomst binnen 5 werkdagen
te zijn verstuurd naar StudyOwl. Indien dit later geschiedt behoudt
StudyOwl zich het recht de verkoopprijs aan te passen en/of de
studieboeken niet te accepteren.

7) StudyOwl hanteert een reactietermijn van 7 dagen, maar kan niet
aansprakelijk worden gesteld op het moment dat deze reactietermijn wordt
overschreden.

Let op! Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd