fbpx

Psychologie en de multiculturele samenleving

Psychologie en de multiculturele samenleving

33.10

Out of stock

Category:
Product ID: 3690

Description

Psychologie en de multiculturele samenleving

Auteur: Jeroen Knipscheer, Rolf Kleber
Uitgever: Boom Lemma Uitgevers
Co-auteur: J.W. Knipscheer
  • Nederlands
  • Paperback
  • 9789089537188
  • Druk: 4
  • mei 2017
  • 300 pagina’s

Samenvatting

Psychologie en de multiculturele samenleving 4e druk is een boek van Jeroen Knipscheer uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789089537188

Psychologie en de multiculturele samenleving is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. Het is bedoeld voor (aankomende) psychologen en andere professionals en toegespitst op de moderne Nederlandse situatie: de situatie waarbinnen de meeste psychologiestudenten hun latere werkveld zullen vinden.
In dit boek komen belangrijke theoretische en praktische vraagstukken aan de orde zoals de universaliteit dan wel de cultuurgebondenheid van psychische processen, kenmerken en mechanismen en de consequenties hiervan voor de praktijk. Centrale vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: nemen mensen met een niet-westerse achtergrond anders waar dan West-Europeanen? Hoe verloopt de psychische ontwikkeling bij migrantenkinderen? Zijn in het westen ontwikkelde testen en vragenlijsten toepasbaar bij allochtonen? Wat is de invloed van culturele diversiteit binnen een bedrijf? Zijn allochtonen ongezonder dan autochtonen? En kan een westerse psychotherapeut een allochtone cliënt wel goed behandelen?
In elf hoofdstukken komen begrippen als ‘waarnemen’, ’emotie’, ‘informatieverwerking’, ‘socialisatie’, ‘communicatieprocessen’ en ‘organisatiekunde’ aan bod. Tevens is er aandacht voor persoonlijkheid, testgebruik, seksualiteit, psychopathologie, diagnostiek en de behandelpraktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien wordt ingegaan op dilemma’s, valkuilen en uitdagingen voor psychologen in onze pluriforme samenleving.
Deze vierde druk is grondig herzien en geactualiseerd. Het boek is praktijkgerichter geworden. Daarnaast hebben de verschillende hoofdstukken een meer consistente structuur gekregen met een prikkelende casus aan het begin en een samenvatting met de kernpunten aan het einde van het hoofdstuk. Ook is er in deze druk meer aandacht voor communicatie en ethische aspecten.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Psychologie en de multiculturele samenleving”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…